NativeLib КЫРГЫЗ
Сөздүк Сүйлөшмө Лексика Тесттер
котормо мисалдар синонимдер антонимдер сүрөттөр айтылышы

words_list: котормо англисче, айтылышы, синонимдер, антонимдер, сүрөттөр, мисалдар

Котормо: words_list англисче

Сайтта аныктама жана котормо Wikipedia.org

Синонимдер: words_list - [табылган жок]

Ошондой эле, веб -сайттагы синонимдерди караңыз Wiktionary.org

Антонимдер: words_list - [табылган жок]

Веб -сайтта антонимдердин варианттары Wiktionary.org

Сүрөттөр: words_list - [табылган жок]

Мисалдар: words_list