NativeLib КЫРГЫЗ
Сөздүк Сүйлөшмө Лексика Тесттер
котормо мисалдар синонимдер антонимдер сүрөттөр айтылышы

Төмөндө адамдар сөздүн же фразанын котормосун издеп жүргөндө эң көп колдонулган издөөлөрдүн тизмеси келтирилген.