NativeLib КЫРГЫЗ
Сөздүк Сүйлөшмө Лексика Тесттер
котормо мисалдар синонимдер антонимдер сүрөттөр айтылышы

phrases_list: котормо кыргызчага, айтылышы, синонимдер, антонимдер, сүрөттөр, мисалдар

Котормо: phrases_list кыргызчага

phrases_list

Сайтта аныктама жана котормо Wikipedia.org

Синонимдер: phrases_list - [табылган жок]

Ошондой эле, веб -сайттагы синонимдерди караңыз Wiktionary.org

Антонимдер: phrases_list - [табылган жок]

Веб -сайтта антонимдердин варианттары Wiktionary.org

Сүрөттөр: phrases_list - [табылган жок]

Мисалдар: phrases_list